• Meer GELD
 • Meer VRIJHEID
 • Meer ZEKERHEID
***Het volgende sjabloon wordt geleverd 'zoals het is' en Recruitee is niet aansprakelijk voor eventuele fouten hierin. Het sjabloon sluit mogelijk niet aan bij de verwerking van persoonsgegevens door u of uw organisatie of de verplichtingen die u heeft op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Recruitee is slechts de verwerker van persoonsgegevens die via je carrièrewebsite worden verwerkt, niet de verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg altijd een juridisch deskundige voordat u enig onderdeel van de sjabloon gebruikt. ***

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
 • meer te weten komen over het gedrag van de bezoekers van onze carrièrewebsite om ons wervingsproces en deze website te verbeteren
 • het verbeteren en bewaken van de prestaties van deze website
 • en het genereren van geanonimiseerde gegevens die we delen met onze partners
Alle verwerkingen van persoonsgegevens van bezoekers van de vacaturesite is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om werving te vergemakkelijken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van de vacaturesite:
 • Apparaat en browser
 • IP adres
 • Verzoeken en antwoorden verzonden van en naar uw apparaat
 • Bron website (we gebruiken een cookie om dit bij te houden)
 • Acceptatie van cookies (hiervoor wordt een cookie gebruikt)
 • Gedrag op onze website
Uw persoonsgegevens worden door Indeed verwerkt op pagina's waar we een knop 'Solliciteren met Indeed' weergeven, ook als u die functionaliteit niet gebruikt. Inderdaad kan cookies gebruiken. Op de verwerking van persoonsgegevens door Indeed is het privacybeleid van Indeed van toepassing: https://www.indeed.com/legal

Persoonsgegevens van sollicitanten

Als je solliciteert op een baan dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om de gehele sollicitatieprocedure op de gronden van onze legitieme belangen voor werving. Na de procedure zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij wij u hebben laten weten dat wij deze voor andere doeleinden nodig hebben. Voor de sollicitatieprocedure kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier, inclusief, maar niet beperkt tot:
  • Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, sollicitatiebrief, cv, LinkedIn-profiel, Indeed-profiel en op welke functie je hebt gesolliciteerd.
 • Statussen, notities en planning met betrekking tot je sollicitatie
 • E-mailcommunicatie
Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u te informeren dat het achterhouden van persoonsgegevens in uw sollicitatie u een nadeel kan opleveren in vergelijking met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren.

Uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt door LinkedIn en Indeed om de functionaliteiten 'Solliciteren met LinkedIn' en 'Solliciteren met Indeed' mogelijk te maken. LinkedIn en Indeed kunnen cookies gebruiken. U kunt hun privacybeleid vinden op de volgende websites: https://www.indeed.com/legal https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Verzoeken of vragen

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen met verzoeken om uw rechten onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen. Dergelijke rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en bezwaar.

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze [*functionaris gegevensbescherming/andere functie]:

[*naam functionaris gegevensbescherming]
[*e-mailadres functionaris gegevensbescherming]


Gegevens van de


verantwoordelijke [ *naam werkgever] is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens wet- en regelgeving.

Het adres van [*naam werkgever] is:[*adres werkgever]

Klachten

Wij adviseren u om eerst contact met ons op te nemen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Maar u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:[*website van de toezichthoudende autoriteit]
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen